28 februari 2021

Briefstemmenhulp

Stemmen per brief voor 70 plussers

De instructie voor de vitale ouderen zal wel goed te volgen zijn maar voor onze echte oude ‘knarren’ kan nadere uitleg misschien helpen.
Op de website van de gemeente kan nadere info worden ingewonnen. www.veldhoven.nl/verkiezingen ?

Direct naar pagina briefstemmen

Briefstemmen – Gemeente Veldhoven