OPKOMEN VOOR DE BELANGEN VAN SENIOREN IN VELDHOVEN

Samen sterk
Nederland vergrijst. Het aantal senioren groeit gestaag.
Op dit moment is 22% van de Veldhovense bevolking ouder dan 65 jaar. De KBO-seniorenverenin komen  op voor de collectieve belangen van deze groep.
Onder belangen wordt alles verstaan wat met welzijn en welbevinden te maken heeft:
Wonen & Veiligheid, Zorg & Vgingeerpleging, Ontspannen & Bewegen, Eenzaamheid & Ontmoeting

Dit doen ze niet alleen.
De KBO Kring is vertegenwoordigd in de Veldhovense Seniorenraad.  
Vanuit dit orgaan voorzien ze de Veldhovense politiek gevraagd en ongevraagd van advies.
Op provinciaal en landelijk niveau gebeurt dit gezamenlijk met KBO-Brabant.
Zo maakt KBO-Brabant zich sterk voor een beter pensioenstelsel in Nederland.

Meer weten? Kijk op:

www.seniorenraadveldhoven.nl

www.kbo-brabant.nl

 

Lokale belangen
Ook op wijkniveau wordt er waar mogelijk samengewerkt om de belangen van senioren zo goed mogen te bewaken, bijvoorbeeld in wijkplatforms of dorpsraden.
Of door de verbinding te zoeken met lokale zorginstellingen, zodat men gezamenlijk bekeken kan worden wat men voor de senioren kan betekenen.

Enquête
In het kader van de belangenbehartiging heeft de kring Veldhoven in samenspraak met PVGE een enquête samengesteld om aan het licht te krijgen wat er leeft op het gebied van Kunst en Cultuur.
U kunt de enquête invbullen door op onderstaande link te klikken.

Link naar de enquête.