KBO KRING VELDHOVEN 

 

Bestuur

Het bestuur van de KBO Kring Veldhoven wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de besturen

Bestuur

voorzitter: Hans van de Molengraft  ( ad interim )       Afd. Zeelst
secretaris: Ineke Ham Zandoerleseweg 18 5507 NJ 040 843 64 32 Afd Oerle
penningmeester: Rein van Lisdonk Biezekuilen 90 5502PG 040 253 96 63 Afd Zeelst
Leden: Eric Blok Vlaggehei 15 5508 WJ 06 144 102 34 Afd Heikant/de Kelen
  Mieke van Lisdonk Biezekuilen 90 5502PG 040 253 96 63 Afd Zeelst
  Leo Loijen         Afd Zeelst
  Jan De Bonth       Afd Meerveldhoven/dekker
  Lia Jansen       Afd Meerveldhoven/dekker
  Wim Gilden       Afd Meerveldhoven/dekker
  Joke van der Vondervoort       Afd Oerle
  Jos van Haren (ad interim)       Afd Oerle
           

 Tot de taak en bevoegdheid van de Kring behoren:
Afdeling overstijgende belangenbehartiging op Kringniveau;

 • Het doel en het werk van KBO-Brabant te bevorderen, te ondersteunen en zo nodig uit te voeren, voor zover het de Kring betreft;
 • Afdelingen te ondersteunen bij de uit te voeren activiteiten en nieuwe initiatieven te bevorderen;
 • Desgevraagd geschillen tussen en binnen Afdelingen op te lossen.
 • Zorg te dragen voor coördinatie van Kring overstijgende belangenbehartiging in het geval het werkgebied van regionale instellingen en organisaties zich uitstrekt over het werkgebied van meer dan één Kring
 • Contacten te onderhouden met instellingen en organisaties, wier werkgebied ligt binnen het werkgebied van de Kring en daarvoor vertegenwoordigers aan te wijzen.
 • Het bevorderen van en participeren in samenwerking met andere Kringen in het kader van de gezamenlijke belangenbehartiging van senioren, indien en voor zover samenwerking van betrokken gemeenten of regionale samenwerkingsverbanden van andere relevante partners daartoe aanleiding geeft.
 • Passende activiteiten te organiseren al dan niet in overleg met het bureau van KBO-Brabant;
  informatie-uitwisseling over de activiteiten van de Afdelingen te bevorderen, ter stimulering van het werk in de Afdelingen aan Regionaal Beraad deel te nemen.
 • De Kring beoogt met het geheel van zijn activiteiten die het algemeen belang dienen niet het maken van winst.

 

Kom Bij Ons
Voor ongeveer € 25,- per jaar kunt u als lid van de seniorenvereniging – meestal gratis – gebruik maken van bovengenoemde diensten.
Dit lidmaatschapsgeld krijgt u bij sommige aanvullende zorgverzekeringen retour.
Daarom dus KBO, ofwel Kom Bij Ons. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom.

Meer informatie vindt u op de websites van de lokale afdelingen van de seniorenvereniging KBO:

 

 •  
Seniorenvereniging KBO Heikant / de Kelen  kbo-heikant.nl
 •  
Seniorenvereniging KBO Meerveldhoven / d’Ekker kbomeerveldhoven.nl
 •  
Seniorenvereniging KBO Veldhoven-dorp / Zonderwijk / ’t Look kbo-veldhoven.nl
 •  
Seniorenvereniging KBO Oerle: kbo-oerle.nl
 •  
Seniorenvereniging KBO Zeelst: kbo-zeelst.nl

 

Voor de

voor de Privacy verklaring klik hier