ONDERSTEUNEN EN INFORMEREN

Zorgen voor elkaar
Elke seniorenafdeling staat midden in de lokale samenleving.
Mensen kennen elkaar en letten op elkaar waar nodig.
Mensen die ziek of hulpbehoevend zijn, worden waar mogelijk bezocht en geholpen.

Binnen de KBO Kring zijn er specifieke adviseurs om leden te ondersteunen:

Ouderenadviseur
Mensen worden steeds ouder en blijven tot op hoge leeftijd actief, maar met het ouder worden ontstaan er ook vragen of problemen. Het verlies van dierbaren, vraagstukken over wel/niet verhuizen of sociale vraagstukken.
De vrijwillige ouderenadviseurs van de seniorenvereniging kunnen deze vragen niet allemaal oplossen, maar wel adviseren en een luisterend oor bieden.
Zij kennen de voorzieningen in Veldhoven en nemen de tijd om met de leden in hun eigen omgeving rustig de situatie te bespreken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een ouderenadviseur in de kring:

  •  
  Corry Pollemans 040 254 96 43
  •  
  Gerard de Wilt 040 253 52 05
  •  
  Theo Tuijtelaars 040 787 35 18

 

WMO Cliëntondersteuner
Senioren willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Soms heeft men daar wel wat hulp bij nodig, bijvoorbeeld in het huishouden of met bepaalde hulpmiddelen of aanpassingen in huis.
Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente Veldhoven en beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Maar dit is niet altijd eenvoudig.
Daarom is er binnen de seniorenvereniging een goed opgeleide WMO-cliëntondersteuner actief: Corry Pollemans.
Zij is op de hoogte zijn van de wet en de actuele ontwikkelingen en kan de leden helpen bij de aanvraag en bijstaan in de gesprekken met de gemeente.

Voor meer informatie:
Corry Pollemans: 040 254 96 43, E-mail: cjmpollemans@gmail.com

Hulp bij belastingaangifte
Voor hulp bij het invullen van uw belastingaangifte zijn er in onze afdeling vrijwilligers zogenaamde Huba’s (hulp bij belastingaangiften) beschikbaar.
Zij komen bij u aan huis.
Deze hulp is bedoeld voor alle ouderen dus ook voor niet leden.
Het moet dan wel gaan over “eenvoudige” aangiften.
De Huba kan een bescheiden tegemoetkoming in de kosten vragen.
Als u meer informatie wilt over deze service dan kunt u contact opnemen met:

  Anny Castelijns 040-253 78 74 of 06-13 06 32 89  
  Dhr. H. Bukkems   06-300.823.32. Zandzegge 45 
  Dhr. H. Hoffard  040-254.42.59 Bovenhei 66
  Dhr.  H. Louwers  06-230.341.32 Heuvel 42
  Dhr. A. Lueb    06-111.656.48 Hunnenberg 13
  Dhr. P. Seuntiëns 040-251.03.40 De Geelgieter 5 
  Dhr. T. Tuijtelaars  040-787.35.18 Parklaan 83

 

Overige dienstverlening via KBO Brabant
Naast bovengenoemde diensten biedt KBO Brabant op provinciaal niveau nog diverse specifieke hulp aan.
Voorbeelden zijn juridische hulp of ondersteuning bij de aanvragen in het kader van de Wet Langdurige Zorg.
Specialisten van KBO Brabant kunnen u adviseren of doorverwijzen bij vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook bij specifieke levensvragen biedt KBO Brabant een luisterend oor. Meer informatie: www.kbo-brabant.nl

Themabijeenkomsten
Via de verenigingsbladen worden de leden geïnformeerd over uiteenlopende (actuele) onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de energietoeslag.
Daarnaast worden er themabijeenkomsten gehouden, waarin specifieke onderwerpen centraal staan, zoals bijvoorbeeld gezondheid, verkeer of digitale fraude. De doelstelling is om de kennis van senioren te vergroten en daardoor hun weerbaarheid.
En daarnaast zijn de themabijeenkomsten ook nog eens heel gezellig.

 

Meer weten?
Kijk dan voor het aanbod op de websites van de aangesloten seniorenverenigingen:

Meer informatie over deze 5 seniorenverenigingen vindt u op hun websites:

  •  
Seniorenvereniging KBO Heikant / de Kelen  kbo-heikant.nl
  •  
Seniorenvereniging KBO Meerveldhoven / d’Ekker kbomeerveldhoven.nl
  •  
Seniorenvereniging KBO Veldhoven-dorp / Zonderwijk / ’t Look kbo-veldhoven.nl
  •  
Seniorenvereniging KBO Oerle: kbo-oerle.nl
  •  
Seniorenvereniging KBO Zeelst: kbo-zeelst.nl